• Category Archives Tahun B
 • HARI RAYA HATI YESUS YANG MAHAKUDUS

  Refren

  Kamu akan menimba air dengan  kegirangan, dari mata air keselamatan

  Mazmur

  1. Sungguh, Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar; sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka aku akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan
  2. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya. Beritahukanlah karnya-Nya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa nama-Nya tinggi luhur
  3. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karya-Nya; baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi! Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Mahakudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu

  Alleluya

  Alleluya…

  Ayat

  Pikullah kuk yang Kupasang, sabda Tuhan, dan belajarlah pada-Ku, sebab Aku ini lemah lembut dan rendah hati


 • HARI RAYA TUBUH DAN DARAH KRISTUS

  Refren

  Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan

  Mazmur

  1. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan
  2. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Aku hamba-Mu, anak dari sahaya-Mu. Engkau telah melepaskan belengguku
  3. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepada-Mu, dan akan menyerukan nama Tuhan; aku akan membayar nazarku kepada Tuhan, di depan seluruh umat-Nya

  Alleluya

  Alleluya…Alleluya…

  Ayat

  Akulah roti hidup yang turun dari surga, siapa saja yang makan roti ini, akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang Kuberikan itu ialah daging-Ku, yang akan Kuberikan untuk hidup dunia


 • HARI RAYA TRI TUNGGAL MAHAKUDUS

  Refren

  Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya

  Mazmur

  1. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum; bumi penuh dengan kasih setia-Nya
  2. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulut-Nya diciptakan segala tentara-Nya. Dia berfirman maka semua terjadi; Dia memberi perintah maka semuanya ada
  3. Sunguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya; Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan
  4. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap pada-Mu

  Alleluya

  Alleluya…Alleluya…Alleluya

  Ayat

  Kemuliaan kepada Bapa, dan Putera dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada dan yang akan tetap ada


 • HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM; MINGGU BIASA TERAKHIR

  Refren

  Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan

  Mazmur

  1. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan dan kekuatanlah ikat pinggang-Nya
  2. Sungguh, telah tegaklah dunia, tidaklah lagi goyah! Takhta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada
  3. Peraturan-Mu sangat teguh; bait-Mu berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan sepanjang masa

  Alleluya

  Alleluya…Alleluya…Alleluya

  Ayat

  Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, Kerajaan Bapa kita Daud


 • MINGGU BIASA XXXIII

  Refren

  Jagalah aku ya Allah, sebab pada-Mu aku berlindung

  Mazmur

  1. Ya Tuhan Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan; karena Ia berdiri di sebelah kananku aku tidak goyah
  2. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram; sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan
  3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi

  Alleluya

  Alleluya…Alleluya…Alleluya

  Ayat

  Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia


 • MINGGU BIASA XXXII

  Refren

  Pujilah Tuhan hai jiwaku

  Mazmur

  1. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung
  2. Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing
  3. Anak yatim dan janda ditegakkan-Nya Kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkan-Nya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion, turun-temurun

  Alleluya

  Alleluya…Alleluya…

  Ayat

  Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Surga


 • MINGGU BIASA XXXI

  Refren

  Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku

  Mazmur

  1. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku! Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku
  2. Allah gunung batuku tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku! Terpujilah Tuhan, seruku; maka aku selamat dari para musuhku
  3. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkat-Nya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapi-Nya

  Alleluya

  Alleluya…Alleluya…Alleluya

  Ayat

  Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan Kami akan datang kepadanya


 • MINGGU BIASA XXX

  Refren

  Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita

  Mazmur

  1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria, dan lidah kita dengan sorak-sorai
  2. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, “Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini!” Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita
  3. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb! Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai
  4. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya

  Alleluya

  Alleluya…..

  Ayat

  Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut, dan menerangi hidup kita berkat Injil


 • MINGGU BIASA XXIX

  Refren

  Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kita, seperti kami berharap pada-Mu

  Mazmur

  1. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan hukum; bumi penuh dengan kasih setia-Nya
  2. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan
  3. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap pada-Mu

  Alleluya

  Alleluya…Alleluya…Alleluya

  (sesudah ayat, Alleluya dilagukan dua kali)

  Ayat

  Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang


 • MINGGU BIASA XXVIII

  Refren

  Kenyangkanlah kami dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai

  Mazmur

  1. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah kami hamba-hamba-Mu
  2. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Buatlah sukacita kami seimbang dengan dukacita kami di masa lalu, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka
  3. Biarlah hamba-hamba-Mu menyaksikan perbuatan-Mu, biarlah anak cucu mereka menyaksikan semarak-Mu. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah

  Alleluya

  Alleluya…Alleluya…Alleluya

  Ayat

  Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Surga