• Category Archives Tahun A
 • HARI RAYA HATI YESUS YANG MAHA KUDUS

  Refren

  Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepada-Nya

  Mazmur

  1. Pujilah Tuhan hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus hai segenap batinku! Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikan-Nya
  2. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat
  3. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalan-Nya kepada Musa, dan memaklumkan perbuatan-perbuatan-Nya kepada orang Israel
  4. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita

  Alleluya

  Alleluya…Alleluya…Alleluya

  Ayat

  Pikullah kuk yang Kupasang, sabda Tuhan, dan belajarlah pada-Ku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati


 • HARI RAYA TUBUH DAN DARAH KRISTUS

  Refren

  Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem!

  Mazmur

  1. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion! Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, dan memberkati anak-anak yang ada padamu
  2. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintah-Nya ke bumi; dengan segera firman-Nya berlari
  3. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal

  Madah Ekaristi (Sekuensia)

  (Sion, Puji Penyelamat)

  1. Puji Sion, penyelamatmu, penuntun dan gembalamu, dengan puji-pujian.
  2. Puji sekuat jiwamu, Dia luhur tak tertiru, puji takkan sepadan.
  3. Yang ku puji hari ini, roti hidup menghidupi itulah hidangannya
  4. Hidangan di malam suci, murid-murid yang membagi namun tetaplah utuh
  5. Lihat roti malaikat menjadi santapan umat. Sungguh roti para putra, anjing jangan diberi
  6. Lambang pada zaman silam Ishak nyaris ditikam; dan anak domba paskahan serta manna di gurun
  7. Gembalaku roti sejati, Yesus kasihanilah kami. Jagailah kami ini, lihatkan bahagia nanti, dalam alam hayatun
  8. Kau yang tahu dan kuasa, penggembala manusia. Kumpulkanlah kami di surga, jadikan warisan nan mulia bersama para kudus, amin. Alleluya

  Alleluya

  Alleluya…Alleluya…

  Ayat

  Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya


 • HARI RAYA TRI TUNGGAL MAHA KUDUS

  Refren

  Kepada-Mulah pujian selama segala abad

  Mazmur

  1. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah leluhur kami. Kepada-Mulah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus, kepada-Mulah pujian selama segala abad
  2. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepada-Mulah pujilan selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas takhta kerajaan-Mu. Kepada-Mulah pujian selama segala abad
  3. Terpujilah Engkau yang mendugai samudera raya. Kepada-Mulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepada-Mulah pujian selama segala abad.

  Alleluya

  Alleluya…

  Ayat

  Kemuliaan kepada Bapa, dan Putera dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada dan yang tetap akan ada.


 • MINGGU BIASA TERAKHIR, HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM

  Refren

  Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan

  Mazmur

  1. Tuhan gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau
  2. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus
  3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah
  4. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa

  Alleluya

  Alleluya…Alleluya…

  Ayat

  Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan bapa kita Daud


 • MINGGU BIASA XXXIII

  Refren

  Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya

  Mazmur

  1. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya! Apabila engkau menikmati hasil jeripayahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu
  2. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu; anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu
  3. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan, orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau dari Sion; boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu

  Alleluya

  Alleluya…Alleluya…Alleluya

  Ayat

  Tinggalah dalam Aku dan Aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak


 • MINGGU BIASA XXXII

  Refren

  Jiwaku haus akan Dikau ya Tuhan Allahku

  Mazmur

  1. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepada-Mu. Seperti tanah yang kering dan tandus, yang tiada berair
  2. Demikianlah aku rindu memandang-Mu di tempat kudus sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup; bibirku akan memegahkan Dikau
  3. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dijamu lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji
  4. Di tempat tidurku aku ingat kepada-Mu. Sepanjang kawal malam aku merenungkan Dikau. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai

  Alleluya

  Alleluya…Alleluya…Alleluya

  Ayat

  Berjaga dan bersiap sedialah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga


 • MINGGU BIASA XXXI

  Refren

  Jagalah jiwaku dalam damai-Mu ya Tuhan

  Mazmur

  1. Tuhan, aku tidak tinggi hati, dan tidak memandang dengan sombong; aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku
  2. Sungguh, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku; seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku
  3. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya

  Alleluya

  Alleluya…Alleluya…Alleluya

  Ayat

  Hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Hanya satulah pemimpinmu yaitu Kristus


 • MINGGU BIASA XXX

  Refren

  Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan

  Mazmur

  1. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi! Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa, kisahkanlah karya-karya-Nya yang ajaib di antara segala suku
  2. Sebab mahabesarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat dari segala dewata. Sebab segala allah para bangsa adalah hampa, tetapi Tuhan, Dialah yang menjadikan langit
  3. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan! Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya
  4. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapan-Nya hai seluruh bumi! Katakanlah di antara bangsa-bangsa; Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran

  Alleluya

  Alleluya…Alleluya…Alleluya

  Ayat

  Hendaklah kamu bercahaya di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan


 • MINGGU BIASA XXIX

  Refren

  Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan

  Mazmur

  1. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi! Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa, kisahkanlah karya-karya-Nya yang ajaib di antara segala suku
  2. Sebab mahabesarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat dari segala dewata. Sebab segala allah para bangsa adalah hampa, tetapi Tuhan, Dialah yang menjadikan langit
  3. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan! Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya
  4. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapan-Nya hai seluruh bumi! Katakanlah di antara bangsa-bangsa; Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran

  Alleluya

  Alleluya…Alleluya…Alleluya

  Ayat

  Hendaklah kamu bercahaya di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan


 • MINGGU BIASA XXVIII

  Refren

  Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku

  Mazmur

  1. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, dan menyegarkan daku
  2. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaan-Mu, itulah yang menghibur aku
  3. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah
  4. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa

  Alleluya

  Alleluya…Alleluya…Alleluya

  Alleluya…Alleluya…Alleluya

  Ayat

  Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menerangi mata hatimu, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita